Stichting De Initiatieven

Doel van de stichting is het steunen van maatschappelijke en culturele doelen en het stimuleren van talent. Onder andere EAJG, SIVMO, het VUmc Cancer Centre Amsterdam mochten op de steun van De Initiatieven rekenen. Daarnaast steunt de stichting projecten die de co-existentie tussen Israƫl en de Palestijnen bevorderen, waaronder documentaires en fototentoonstellingen over de problematiek in het Midden-Oosten en o.a. stichtingen die zich bezighouden met betere legalisering van sofdrugs.

www.stichtingdeinitiatieven.nl

Deinitiatieven